Systemy telewizji przemysłowej

Telewizja Przemysłowa CCTV CCTV - czyli monitoring wizyjny, dzięki któremu mamy podgląd na żywo wraz z rejestracją na dysku z kamer. System telewizji przemysłowej składa się głównie z kamer i rejestratora. Jest to świetne uzupełnienie Systemu Alarmowego. Oferujemy...

Systemy kontroli dostępu

Systemy Kontroli Dostępu System kontroli dostępu, będąc elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń, stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej...

Systemy alarmowe

Systemy Alarmowe W dzisiejszych czasach prawie każdy dom posiada system alarmowy. Jest to ważny element zabezpieczenia naszej rodziny i naszego mienia. Nasza firma oferuje kompleksową instalację systemu alarmowego,  wraz z ochroną przez firmę Biuro Ochrony...

Systemy pożarowe

Systemy Pożarowe Zadaniem systemu PPOŻ jest ochrona osób i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. W skład systemu przeciwpożarowego wchodzi: detektor ognia, centrala sterująca, oraz siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Istnieją 4 środki gaśnicze: gaszenie wodą,...

Szlabany

Szlabany Szlabany parkingowe służą jako kontrola dostępu dla osób i wszelkich pojazdów. Są coraz częściej używane przez firmy ze względu na swoją niezawodność, szlabany są montowane w portierniach, na parkingach i na wjazdach. Oferujemy montaż wszystkich...

Losowa Oferta