Domowe i przemysłowe instalacje elektryczne

Przyłącze elektryczne jest to urządzenie lub zespół urządzeń łączących sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. W przyłączu znajduje się zabezpieczenie główne obiektu budowlanego oraz układ pomiarowy służący do rozliczeń z Zakładem Energetycznym za dostawę energii elektrycznej. Wartość zabezpieczenia głównego (przedlicznikowego) określona jest w „Warunkach Technicznych Przyłączenia” i uzależniona jest od wysokości mocy przyłączeniowej. Wysokość mocy przyłączeniowej określa wnioskodawca (właściciel obiektu). Na wysokość mocy zamówionej ma wpływ ilość i rodzaj urządzeń (odbiorników) zainstalowanych w obiekcie. Przed określeniem mocy zamówionej warto skonsultować się ze specjalistą od instalacji elektrycznych (projektant, przedstawiciel Zakładu Energetycznego).

  • kablowe – nasza instalacja połączona jest z siecią energetyczną kablem podziemnym. Miejscem połączenia instalacji do sieci jest najczęściej złącze kablowo-pomiarowe lub kablowe. Samo złącze (estetyczna skrzynka) usytuowane jest w granicy działki. W takim złączu znajduje się licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne (do których użytkownik nie ma dostępu – są one własnością Zakładu Energetycznego). Złącze może też być umieszczone w murze budynku, jednak większość Zakładów Energetycznych odchodzi od tego rozwiązania.

Przyłącze kablowe można wykonać zarówno z linii kablowej jak i napowietrzanej.

  • napowietrzne – możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ze względu na walory estetyczne tego typu przyłącza wykonuje się już bardzo rzadko.

Najdogodniejszym rozwiązaniem jest usytuowane w granicy działki złącze kablowo-pomiarowe, czyli takie, w którym zamontowany jest licznik energii elektrycznej i zabezpieczenia główne. Ma ono tę zaletę, że postawione już na początku budowy zastępuje skrzynkę budowlaną. Dodatkowo umożliwia dokonywanie odczytu stanu licznika podczas nieobecności użytkowni