Systemy Pożarowe

systemy-ppoz

Zadaniem systemu PPOŻ jest ochrona osób i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. W skład systemu przeciwpożarowego wchodzi: detektor ognia, centrala sterująca, oraz siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi.

Istnieją 4 środki gaśnicze: gaszenie wodą, mgłą wodną, pianą oraz gazem (Heksafluoropropan).

Oferujmy wszelkie usługi związane z montażem i obsługą systemu PPOŻ.

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczeń budynków są systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania. Urządzenia sygnalizujące pożar przeznaczone są do detekcji zagrożeń pożarowych, a po jego wykryciu do powiadomienia odpowiednich służb o jego powstaniu.

Podstawowym elementem takiego systemu jest centrala sygnalizacji pożaru. Centrale konwencjonalne stosowane w mniejszych obiektach oraz centrale adresowalne mają za zadanie analizować sygnały przychodzące do nich z elementów liniowych.  Elementami liniowymi są wszelkie urządzenia detekcyjne, wykonawcze oraz sygnalizacyjne znajdujące się na liniach (pętlach) dołączonych do centrali. Najważniejszym elementem są tu oczywiście wszelkiego rodzaju czujniki dymu, które dzięki różnym kryteriom wykrywania pożaru jak dym, temperatura itp., skutecznie chronią zabezpieczone nimi obiekty. Natomiast w skład mechanicznych systemów oddymiania wchodzą urządzenia służące do odprowadzania dymów powstałych na skutek pożaru, a które mogą okazać się niebezpieczne w czasie ewakuacji zagrożonego obiektu. Podstawowymi elementami systemów oddymiania są centrale oddymiające, które za pośrednictwem czujników dymu oraz przycisków oddymiania uruchamiają klapy dymowe lub okna oddymiające. Dobór urządzeń systemu pożarowego i oddymiania jest ściśle uzależniony od typu i wielkości obiektu oraz od wytycznych projektowych, normujących ich przeznaczenie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSzlabany
Następny artykułUliczne oświetlenie LED
Świadczymy usługi w zakresie instalacji elektrycznych, systemów zabezpieczeń, teleinformatyki i automatyki domowej. Nasza kadra pracownicza składa się ze specjalistów w każdej dziedzinie świadczonej przez nas usługi. Tel: 691-441-551